Teräsrakenteet

Lohjan Hitsauspalvelu Oy on teräsrakentamisen ammattilainen, jonka kattava teräsvarasto takaa nopeat toimitukset. Vahva alihankinta ketju takaa vaativatkin pintakäsittely vaihtoehdot.

Laadukkaan teräsrakenteen valmistaminen vaatii huolellisen suunnittelun. Suunnittelun pohjalta valitaan käytettävät materiaalit, hitsaussuunnitelmat sekä lopputuotteen vaatima pintakäsittely. Valmistamme teräsrakenteet joko oman suunnittelun tai asiakkaan suunnitelmien mukaisesti hyvää konepaja käytäntöä noudattaen. Asiakasta auttaen löydämme tuotteelle oikeat materiaalit ja niiden vahvuudet.

Kantavat teräsrakenteet

Kantavien teräsrakenteiden valmistaminen konepajalla vaatii voimassa olevan sertifioinnin sisäisestä laadunvalvonnasta. Euroopan unionin SFS-EN-1090-1:2009:A1:2012 standardi asettaa valmistajille vaatimukset, joiden noudattaminen on edellytys kantavia teräsrakenteita valmistettaessa. Lohjan Hitsauspalvelu Oy:llä on voimassa oleva vaatimusten mukaisuus sertifiointi (2656-CPR-FIN190), joten meillä on oikeus CE-merkitä valmistamamme teräsrakenteet ja osakokonaisuudet.

Teräsrakenteiden materiaalit

Teräsrakenteita valmistetaan teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista. Jokaisen tuotteen pintakäsittelyyn vaikuttaa käyttöolosuhteiden vaatimukset. Eri materiaalien yhdistäminen vaatii perehtymistä eri teräslajien käyttäytymiseen keskenään. Autamme asiakkaitamme valitsemaan oikeat teräsmateriaalit jokaiseen kohteeseen. Hyvän käsityksen materiaalien erilaisista ominaisuuksista saa, kun vertailee niiden ominaispainoa. Musta- ja Ruostumaton teräs painaa n 8 kg/m2 ja alumiini 2,7 kg/m2. Suuri painoero vaikuttaa tuotteen lopulliseen painoon.

Teräsrakenteiden palonkesto

Alumiini on kevyt, eikä se vaadi pintakäsittelyä, mutta sen kantavuus on merkittävästi pienempi kuin teräksellä. Teräsrakenteissa on myös aina huomioitava mahdollinen palonkesto tulipalotilanteessa. Teräsrakenteiden palonkestovaatimuksia voidaan parantaa mm betonoimalla putki tai maalaamalla ne palokestomaalilla, joka laajenee lämmön vaikutuksesta. Palonkestovaatimus tulee aina suunnittelun yhteydessä määritellystä kriittisestä lämpötilasta.

Teräsrakenteiden pintakäsittely

Teräslevyjä on saatavilla myös valmiiksi pinnoitettuna. Sähkö- ja kuumasinkityt peltimateriaalit soveltuvat erilaiseen käyttötarkoitukseen, mutta pinnoitukset helpottavat niiden käyttöä ja vähentävät pintakäsittelyvaatimuksia. Maalatut peltilevyt sisältävät myös erilaisia materiaaleja käyttötarkoituksesta riippuen. Seinä ja vesikatepinnoissa käytetään monia yhdistelmäpinnoitteita. Maalattuja peltejä on helppo käyttää mm. ikkuna- ja ovilistoissa. Värivalikoima niissä on erittäin kattava.

Musta teräs on perusraaka-aine, joka yleensä vaatii pintakäsittely. Ruostumaton teräs- ja alumiini rakenne ei useinkaan vaadi pintakäsittelyä.

Pintakäsittelyssä on otettava huomioon myös hitsaussaumojen vaatimukset. Hitsaussaumat on hiottava suunnitelmien mukaiselle tasolle ennen pintakäsittelyä.

Teräsrakenteiden maalaus ja sinkitys

Yleisimpinä pintakäsittelytapoina käytetään märkä- tai pulverimaalaus ja sinkitys. Sinkitys lisää sään- ja kulutuksen kestävyyttä. Sinkityksen päälle myös voidaan valita maali. Erilaisia suojalakkauksia voidaan myös käyttää maalien päällä.

Kantava teräsrakenne vaatii valmistajalta perehtyneisyyttä materiaaleihin, hitsausohjeisiin ja työtapoihin. Materiaalien ja hitsauksessa käytettävien koneiden ja lisäaineiden käytöstä ja säilytyksestä on annettu tarkat ohjeet. Ohjeita on noudatettava ja ne on dokumentoitava tarkkaan EN 1090-1:2009 + A1:2011 (EXC1 ,EXC2 tai EXC3) vaatimusten mukaan. Tarkastuslaitoksen vuosittain tekemä auditointi takaa sen, että asiakas saa luotettavia ja huolellisesti valmistettuja tuotteita käyttöönsä.